SUNNY SIDE (sončna stran), mešanica 100% naravnih eteričnih olj, 10 ml - AROMARA

 
€16,90
 
 
 
 
Izdelka ni na zalogi
 
 

SUNNY SIDE (sončna stran), mešanica 100% naravnih eteričnih olj, 10 ml - AROMARA

VPLIV:  sproščujoče
NAMEN:  osveži zrak v prostoru, pripomore k ustvarjanju prijetne atmosfere ter zmanjšanju občutka napetosti in brezvoljnosti. Sestavine te mešanice se tradicionalno uporabljajo kot podpora za lajšanje občutka žalosti.
OPOZORILO: Samo za zunanjo uporabo. Izogibati se stiku z očmi. Ni za osebe alergične na sestavine. Hraniti na temnem in hladnem, izven dosega otrok 

UPORABA:
izparilnik (difuzor) ali aroma lučka: 5-10 kapljic.

PRIPOROČILA IN OPOMBE:
Mešanica SUNNY SIDE je primerna za nosečnice in doječe matere.  SUNNY SIDE vsebuje eterično olje pomaranče, ki je fototoksično zato se ne sme nanašati na kožo pred izpostavljanjem UV žarkom (solarij, sončenje).

Sestavine: eterična olja -  Bergamotka, Neroli
INCI
Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Citrus Aurantium Amara Flower Oil, Linalool*, Limonene*, Geraniol*, Farnesol*
* naravno se pojavljajo v eteričnih oljih.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje označenega na embalaži
Proizvajalec: Aromara, d.o.o. HR, EU
 
Varnostna opozorila

Nevarno

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 
Kategorije:
NARAVNA ETERIČNA OLJAMešanice naravnih eteričnih olj
 
Povezave:
Ni povezav
Pošljite povpraševanje za izdelek: SUNNY SIDE (sončna stran), mešanica 100% naravnih eteričnih olj, 10 ml - AROMARA
 
Pošljite povpraševanje
 

Podobni izdelki: