Naročilo/sklenitev pogodbe

 

1. Uporabnik lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na spletni trgovini Vervita.si, izbere blago, za katerega je zainteresiran za nakup, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

2. Ob vsakem izdelku posebej je napisana kratka predstavitev izdelka. Predstavitev izdelka je pisna in slikovna. Slika je lahko simbolična in se estetsko lahko razlikuje od originala, ne vpliva pa na kakovost in specifikacijo samega izdelka. Pisna predstavitev je segmentirana in razdeljena na naziv izdelka, blagovno znamko, kratek opis izdelka, ceno ter kadar je potrebno tudi daljši opis izdelka.

3. Pri pregledu košarice lahko uporabnik (kupec) spreminja nabor in količino blaga, ki ga želi kupiti. Pred nadaljevanjem naročila kupec izbere način dostave in način plačila. S klikom na gumb »oddaj naročilo« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti.

4. Pred nakupom je kupec obveščen o naslednjem:

 • da je prodajalec podjetje: Bogart d.o.o., Pšata 81A, SI-1262 Dol pri Ljubljani, T: + 386 1 562 82 27, e-mail: info@bogart.si 
 • podatkih o naročenih izdelkih (naziv izdelka, naročena količina posameznega izdelka);
 • ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; 
 • morebitnem strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju; 
 • morebitnem strošku dostave; 
 • podrobnejši ureditvi plačila; 
 • možnosti in postopku reklamacije;
 • pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe in kritja stroškov vračila blaga; 
 • pritožbenem postopku;
 • kontaktnih podatkih, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

5. S klikom na gumb »oddaj naročilo« se šteje:

 • da je kupec prebral splošne pogoje ter se z njimi strinja,
 • da izrecno potrjuje da se strinja z obveznostjo plačila.

6. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu vervita.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

7. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema vervita.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

8. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo.

8.1. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka "Naročilo kupca".

8.2. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa.

8.3. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave kontaktira kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali preko elektronske pošte. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca: ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljenih artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

8.4  Prodajalec (Bogart d.o.o) si pridržuje pravico do napak na portalu- spletni trgovini vervita.si, o čemer bo kupca obvestil v roku dveh delovnih dni po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Če izdelka ni na zalogi, bo prodajalec o tem kupca obvestil, v roku dveh delovnih dni po oddanem naročilu, in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Bogart d.o.o. si pridržuje tudi pravico do napak pri cenah izdelkov na spletni trgovini vervita.si, o čemer bo kupca obvestil v 48 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

9.  Prodajna pogodba med prodajalcem in uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko prodajalec pisno potrdi uporabnikovo naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Prodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na sedežu prodajalca.

 
  Pogoji poslovanja